Betong

Vi utför mindre renoveringar av betongkonstruktioner samt:

  • Uppbyggnad med EPS-cement med småsäck eller pumpbil
  • Balkongrenovering
  • Fuktspärr, alkalispärr och emissionsspärr
  • Utför gjutningsuppdrag

Rgb AB är certifierade och utför arbeten med Silanex, Florosil och DexorBond

silanex
dexorbon
epscement